Zasięg działania

Właściwość miejscowa

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Myszkowie Tomasz Nowakowski jest właściwy do prowadzenia egzekucji przeciwko dłużnikom z terenu okręgu Sądu Rejonowego w Myszkowie, tj. obejmującego następujące gminy:
- z powiatu myszkowskiego: Poraj, Myszków, Niegowa, Żarki, Koziegłowy
- z powiatu częstochowskiego: Lelów, Przyrów, Dąbrowa Zielona, Koniecpol
- z powiatu zawierciańskiego: Kroczyce, Włodowice, Irządze, Szczekociny

Właściwość z wyboru wierzyciela

Komornik Sądowy Przy Sądzie Rejonowym w Myszkowie Tomasz Nowakowski jest również właściwy do prowadzenia egzekucji poza ww. obszarem na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stosownie do art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 29 Sierpnia 1997r . o komornikach sądowych i egzekucji (t.j. Dz. U. Z 2006r. Nr 133, poz. 882, z późn zm.), z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.
Wierzyciel wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji winien złożyć również oświadczenie o wyborze komornika.

Wzory dokumentów można pobrać » tutaj «